ئه‌ڤروشانده‌كێ رێكخراوا(Giz)يائه‌لمانى ژهه‌ردوو به‌رێزان( ئه‌.زه‌رى و ئه‌.نه‌جاد)سه‌ره‌دانا رێڤه‌به ريێ كر

ئه‌ڤرو شانده‌كێ رێكخراوا (GIZ) يائه‌لمانى ژ هه‌ردوو به‌رێزان ( ئه‌.زه‌رى و ئه‌.نه‌جاد) سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌ريێ كر.

ئه‌ڤرو شانده‌كێ رێكخراوا (GIZ) يائه‌لمانى ژ هه‌ردوو به‌رێزان ( ئه‌.زه‌رى و ئه‌.نه‌جاد) سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌ريێ كر و لسه‌ر فه‌كرنا چه‌ند خوله‌كا ژلايێ رێكخراوێ لسه‌ربابه‌تێ (Gender) بو فه‌رمانبه‌رێن رێڤه‌به‌ريێ هه‌روه‌سا كه‌نگه‌شه ‌هاته‌ كرن لسه‌ر چه‌ند كارێن هاتينه‌ ئه‌نجامدان ژ لايێ رێكخراوێ ڤه‌.

ئه‌ڤروشانده‌كێ رێكخراوا(Giz)يائه‌لمانى ژهه‌ردوو به‌رێزان( ئه‌.زه‌رى و ئه‌.نه‌جاد)سه‌ره‌دانا رێڤه‌به ريێ كر ئه‌ڤرو شانده‌كێ رێكخراوا (Giz) يائه‌لمانى ژهه‌ردوو به‌رێزان ( ئه‌.زه‌رى و ئه‌.نه‌جاد) سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌ريێ كر