به‌رده‌وامييا پروژێ چێكرنا سولينه‌كا ئاڤرێژ ب تيره‌يا (90)سم و (60)سم ل سه‌ر داخازييا هاولاتيێن تاخێ بێسرێ پشت قوتابخانا بێسرێ

به‌رده‌وامييا پروژێ چێكرنا سولينه‌كا ئاڤرێژ ب تيره‌يا (90)سم و (60)سم ل سه‌ر داخازييا هاولاتيێن تاخێ بێسرێ پشت قوتابخانا بێسرێ.

به‌رده‌وامييا پروژێ چێكرنا سولينه‌كا ئاڤرێژ ب تيره‌يا (90)سم و (60)سم ل سه‌ر داخازييا هاولاتيێن تاخێ بێسرێ پشت قوتابخانا بێسرێ لسه‌ر پێشينا هه‌يفانه‌ يا رێڤه‌به‌ريێ ژلايێ پشكا سه‌خبيريێ فه‌, ئه‌ڤ پروژه‌ ب هه‌ماهنگى دگه‌ل باژێرڤانييا روژهه‌لات دهيته‌ چێبه‌چيكرن.

به‌رده‌وامييا پروژێ چێكرنا سولينه‌كا ئاڤرێژ ب تيره‌يا (90)سم و (60)سم ل سه‌ر داخازييا هاولاتيێن تاخێ بێسرێ پشت قوتابخانا بێسرێ