دوماهيك هاتن و چێكرنا سه‌خبێريكرنا چه‌ند مه‌نهولا ل تاخێ به‌روشكێ نێزيك دوكانێن كوردێ ژلايێ پشكا سه‌خبيريێ ڤه‌.

دوماهيك هاتن و چێكرنا سه‌خبێريكرنا چه‌ند مه‌نهولا ل تاخئ به‌روشكێ نێزيك دوكانێن كوردێ ژلايێ پشكا سه‌خبيريێ ڤه‌.