سه‌ره‌دانا به‌رێز ( ئه‌. محمد زكرى ) ريڤه‌به‌رئ باژێرفانييا روژئاڤا بو رێفه‌به‌رييا سولينن پارێزكه‌ها دهوكئ ل سه‌رهه‌ماهنگيئ بو ڤه‌گوهاستنا رێره‌وێ سولينه‌كێ.

سه‌ره‌دانا به‌رێز (ئه‌. محمد زكرى) ريڤه‌به‌رێ باژێرفانييا روژئاڤا بو رێفه‌به‌رييا سولينن پارێزكه‌ها دهوكئ ل سه‌ر هه‌ماهنگيێ بو ڤه‌گوهاستنا رێره‌وێ سولينه‌كێ.

سه‌ره‌دانا به‌رێز ( ئه‌. محمد زكرى ) ريڤه‌به‌رئ باژێرفانييا روژئاڤا بو رێفه‌به‌رييا سولينن پارێزكه‌ها دهوكئ ل سه‌رهه‌ماهنگيئ بو ڤه‌گوهاستنا رێره‌وێ سولينه‌كێ.