سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌رێ سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ(ئه‌. يونس جانو محمد) بو پروژەی پاقژکرنا ریبارێ ھشکەروی

سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌رێ سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ (ئه‌. يونس جانو محمد) بو پروژەی پاقژکرنا ریبارێ ھشکەروی.

سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌رێ سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ (ئه‌. يونس جانو محمد) بو پروژەی پاقژکرنا ریبارێ ھشکەروی وەکو ئامادکاری بو وەرزێ زفستانێ کار ب شەڤ روژ بەردەوامە.

سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌رێ سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ(ئه‌. يونس جانو محمد) بو پروژەی پاقژکرنا ریبارێ ھشکەروی