سەخبێریکرن و پاقژكرن و ڤه‌كرنا مه‌نهول و حه‌ودكيێت وه‌رگرتنێ ل چەند تاخێن دھوکێ : ١-تاخێ KRO رنێزیک نەخوشخانا ئەمریکی. ٢—تاخێ گرێ باسێ نێزیک لقا ئیک .

سەخبێریکرن و پاقژكرن و ڤه‌كرنا مه‌نهول و حه‌ودكيێت وه‌رگرتنێ ل چەند تاخێن دھوکێ: ١-تاخێ KRO رنێزیک نەخوشخانا ئەمریکی. ٢-تاخێ گرێ باسێ نێزیک لقا ئیک.

سەخبێریکرن و پاقژكرن و ڤه‌كرنا مه‌نهول و حه‌ودكيێت وه‌رگرتنێ ل چەند تاخێن دھوکێ : ١-تاخێ KRO رنێزیک نەخوشخانا ئەمریکی. ٢—تاخێ گرێ باسێ نێزیک لقا ئیک .