ل رێكه‌فتى 9/3/2022 كومبونه‌ك هاته ئه‌نجامدان ناڤبه‌را هه‌ردوو رێفه‌به‌ريان (رێڤه‌به‌ريا ئاڤدێرى ل پارێزگه‌ها دهوكێ و رێڤه‌به‌ريا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ)

ل رێكه‌فتى 9/3/2022 كومبونه‌ك هاته ئه‌نجامدان ناڤبه‌را هه‌ردوو رێفه‌به‌ريان (رێڤه‌به‌ريا ئاڤدێرى ل پارێزگه‌ها دهوكێ و رێڤه‌به‌ريا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ).

ل رێكه‌فتى 9/3/2022 كومبونه‌ك هاته ئه‌نجامدان ناڤبه‌را هه‌ردوو رێفه‌به‌ريان
(رێڤه‌به‌ريا ئاڤدێرى ل پارێزگه‌ها دهوكێ و رێڤه‌به‌ريا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ)
و گه‌ نگه‌شه ‌هاته‌كرن لسه‌ر دوو بابه‌تێن زوريێن گرنگ:
1-جێكرنا كه‌نالێن ڤه‌كرى دناف باژێريدا
2-دورستكرنا چه‌ند گومێن خرڤه‌كرنا ئاڤا بارانا (pond) ل ره‌خێت باژێرى بو كێمكرنا كارتێكرنا بارانا ل سه‌ر سولينێن باژێرى.
ل رێكه‌فتى 9/3/2022 كومبونه‌ك هاته ئه‌نجامدان ناڤبه‌را هه‌ردوو رێفه‌به‌ريان (رێڤه‌به‌ريا ئاڤدێرى ل پارێزگه‌ها دهوكێ و رێڤه‌به‌ريا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ)