پاقژكرنا سولینه‌كا ڤه‌كری ئه‌وا دكه‌فیته‌ زركا نیزیك مزگه‌فتا صباح ئه‌تریشی

پاقژكرنا سولینه‌كا ڤه‌كری ئه‌وا دكه‌فیته‌ زركا نیزیك مزگه‌فتا صباح ئه‌تریشی

پشكا سه‌خبێری ل رێڤه‌به‌ریا سولینێن پارێزگه‌ها دهوكێ رابو ب پاقژكرنا سولینا ڤه‌كری (open chanel) ئه‌وا دكه‌فیته‌ زركا نیزیك مزگه‌فتا صباح ئه‌تریشی لسه‌ر پێشینیا هه‌یفانه‌.

پاقژكرنا سولینه‌كا ڤه‌كری ئه‌وا دكه‌فیته‌ زركا نیزیك مزگه‌فتا صباح ئه‌تریشی