چێکرنا چەند قەپاغێن مەنھولا ل تاخێ گرێ باصێ نێزیک بازارێت رەبیع ھەروەسا دانانا دوو بورێت کورگێت قەبارێ (٤٠) سم ل تاخێ ئیتيتێ.

كارو چلاكيت رێڤەبەریا سولینێن پارێزگەھا دھوکێ :
١- چێکرنا چەند قەپاغێن مەنھولا ل تاخێ گرێ باصێ نێزیک بازارێت رەبیع.
٢- دانانا دوو بورێت کورگێت قەبارێ ٤٠ سم ل تاخێ ئیتيتێ.