کارکرن د پروژئ و دروستکرنا سولینا ٢*٢م ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران

کارکرن د پروژئ و دروستکرنا سولینا ٢*٢م ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران.

کارکرن د پروژئ و دروستکرنا سولینا ٢*٢م ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران بەردوامە ژێ لايێ رێڤه‌به‌ريا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ
ڤه‌ دهێته‌ ئه‌نجامدان پارچا دووێ دقوناغا صب كرنا بانێ سولینێ.
کارکرن د پروژئ  و دروستکرنا   سولینا ٢*٢م  ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران