رێكخراوا (GIZ) یا ئه‌لمانی یا نێڤده‌وله‌تی هژماره‌كا بوريان بۆ رێڤه‌به‌ریا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ دابینكرینه‌ و دێ‌ بۆ سۆلینان هێنه‌ بكارئینان.

رێكخراوا (GIZ) یا ئه‌لمانی یا نێڤده‌وله‌تی هژماره‌كا بوريان بۆ رێڤه‌به‌ریا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ دابینكرینه‌ و دێ‌ بۆ سۆلینان هێنه‌ بكارئینان.

رێكخراوا (GIZ) یا ئه‌لمانی یا نێڤده‌وله‌تی هژماره‌كا بوريان بۆ رێڤه‌به‌ریا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ دابینكرینه‌ و دێ‌ بۆ سۆلینان هێنه‌ بكارئینان
1- پايپێت كونكريتى ب ئاسن بتيره‌يا 90سم ژمارا وان 500 پايپ .
2- پايپێت كونكريتى بتيره‌يا 90سم ژمارا وان 1000پايپ.
3-پايپێت كونكريتى بتيره‌يا 60سم ژمارا وان 500 پايپ.
4- پايپێت كورگێت بتيره‌يا 60سم ژمارا وان 66 پايپ.
5- پايپێت كورگێت بتيره‌يا 40سم ژمارا وان 230 پايپ.
ئه‌ڤ بۆریه‌ دێ‌ خزمه‌ته‌كا مه‌زن بۆ كه‌رتێ‌ سۆلینان ل پارێزگه‌ها دهوكێ كه‌ن.
رێكخراوا (GIZ) یا ئه‌لمانی یا نێڤده‌وله‌تی هژماره‌كا بوريان بۆ رێڤه‌به‌ریا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ دابینكرینه‌ و دێ‌ بۆ سۆلینان هێنه‌ بكارئینان.
پاقژکرنا چەند سولینا 1-تاخێ شێلێ نێزیک جامعا شێلێ. 2-تاخێ گرێباصێ کولانا برایەتی. 3-تاخێ مالتا نێزیک نەوروز سیتی.

پاقژکرنا چەند سولینا 1-تاخێ شێلێ نێزیک جامعا شێلێ. 2-تاخێ گرێباصێ کولانا برایەتی. 3-تاخێ مالتا نێزیک نەوروز سیتی.

رێڤەبەریا سولینێن پارێزگەھا دھوکێ ب ھەماھەنگی دگەل رێکخراوا (GIZ) رابوینە ب پاقژکرنا چەند سولینا
1- تاخێ شێلێ نێزیک جامعا شێلێ.
2- تاخێ گرێباصێ کولانا برایەتی.
3- تاخێ مالتا نێزیک نەوروز سیتی.
پاقژکرنا چەند سولینا 1-تاخێ شێلێ نێزیک جامعا شێلێ. 2-تاخێ گرێباصێ کولانا برایەتی. 3-تاخێ مالتا نێزیک نەوروز سیتی.

سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌رێ سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ (ئه‌. يونس جانو محمد) بو سه‌ر پروژێ چێکرنا سولینەکا ئاڤرێژ ٢*٢م ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران.

سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌رێ سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ (ئه‌. يونس جانو محمد) بو سه‌ر پروژێ چێکرنا سولینەکا ئاڤرێژ ٢*٢م ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران بەردوامە ژێ لايێ .رێڤه‌به‌ريا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ

سه‌ره‌دانا رێڤه‌به‌رێ سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ(ئه‌. يونس جانو محمد) بو سه‌ر پروژێ چێکرنا سولینەکا ئاڤرێژ ٢*٢م

پاقژکرنا سولینێن تاخێ گه‌لی کولانا بێدار

پاقژکرنا سولینێن تاخێ گه‌لی کولانا بێدار دگه‌ل چێکرنا دیوارەکی (محلا خەستێ) دا ئاڤ نەچیتە مالا ھاولاتیەکی ڤە.

د جارچوڤێ كاروچالاكيێن به‌رده‌وام يێن رێڤه‌به‌ريا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ :
١-پاقژکرنا سولینێن تاخێ گلی کولانا بێدار.
٢- چێکرنا دیوارەکی (محلا خەستێ) دا ئاڤ نەچیتە مالا ھاولاتیەکی ڤە.
پاقژکرنا سولینێن تاخێ گه‌لی کولانا بێدار
کارکرن د پروژئ و دروستکرنا سولینا ٢*٢م ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران

کارکرن د پروژئ و دروستکرنا سولینا ٢*٢م ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران.

کارکرن د پروژئ و دروستکرنا سولینا ٢*٢م ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران بەردوامە ژێ لايێ رێڤه‌به‌ريا سولينێن پارێزگه‌ها دهوكێ
ڤه‌ دهێته‌ ئه‌نجامدان پارچا دووێ دقوناغا صب كرنا بانێ سولینێ.
کارکرن د پروژئ  و دروستکرنا   سولینا ٢*٢م  ئەوا دکەڤتە تاخێ میدیا نێزیک جادا میتران
پاقژکرنا سولینێن گلیێ ١-تاخێ گلی کولانا ھاوناز. ٢-تاخێ گلی کولانا مام شڤان . ٣-تاخێ گلی نێزیک جامعا گلی.

پاقژکرنا سولینێن گلیێ ١-تاخێ گلی کولانا ھاوناز. ٢-تاخێ گلی کولانا مام شڤان . ٣-تاخێ گلی نێزیک جامعا گلی.

رێڤەبەریا سولینێن پارێزگەھا دھوکێ ب ھەماھەنگی دگەل رێکخراوا (GIZ)رابوینە ب پاقژکرنا سولینێن گلیێ
١-تاخێ گلی کولانا ھاوناز.
٢-تاخێ گلی کولانا مام شڤان .
٣-تاخێ گلی نێزیک جامعا گلی.
پاقژکرنا سولینێن گلیێ  ١-تاخێ گلی کولانا ھاوناز. ٢-تاخێ گلی کولانا مام شڤان . ٣-تاخێ گلی  نێزیک  جامعا گلی.